If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Nhân phân số với số tự nhiên với hình ảnh minh hoạ

Vấn đề

Diện tích của phần được tô màu có thể tính như thế nào?
Chọn 2 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?