If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Biểu diễn phép nhân phân số bằng hình minh họa

Vấn đề

Hình sau đây minh họa cho phép tính nào?
Chọn 1 đáp án: