If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các loại góc

Vấn đề

CAB^ là dạng góc gì?
A ray extends downward and slightly to the right from point A and passes through point B. Second ray extends to the left and slightly downward from point A and passes through point C. An orange square at the vertex connects the rays.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?