If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác định các góc

Cùng xác định góc nhọn, góc tù và góc vuông trong các biểu đồ và hình ảnh. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

từ hôm nay chúng ta sẽ cùng làm bài toán nhận biết gốc góc nhọn góc tù góc bẹt chúng ta sẽ có một vài câu hỏi nhá câu hỏi đầu tiên trong các góc trên góc nào là góc nhọn góc 1 gấp 2 gấp 3 hãy là góc bốn chúng ta đã biết những góc nhọn là những góc có số đo nhỏ hơn 90° vậy khi nhìn vào hình vẽ này chúng ta có thể dễ thấy được gấp 2 và góc 4 là hai góc có số đo nhỏ hơn 90° vì vậy chúng là những góc nhọn với Đáp án của câu hỏi này là góc 2 và góc 4 cùng làm thêm một vài câu hỏi nữa nào ở góc được tô xanh trong hình là góc gì góc nhọn góc tù hay là góc vuông ở đây chúng ta có một hình giống như là một chùm Lá Và đây là góc và chúng ta cần xem xem đó là góc gì và chúng ta có thể thấy góc này có số đo lớn hơn 90° vậy góc được tô xanh ở đây là một góc tù chúng ta chọn đáp án góc tù một câu hỏi nữa nhé A góc A là góc gì ở đây chúng ta có một hình vẽ và đây chính là góc A của chúng ta chúng ta có thể thấy góc A này có số đo lớn hơn 90 độ là một góc tù ừ ừ