If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh với phép nhân: tuổi tác

Giải các bài toán so sánh với phép nhân.  Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chủ đề vay cho chúng ta rằng tuổi của Nhung thì gấp đôi tuổi của em trai bạn ấy là phức A và Phước thì nằm này 4 tuổi về Phước thì năm nay 4 tuổi vậy nếu chúng ta có là Nhung thì có số tuổi gấp đôi số tuổi của Phước A và Phước thì năm nay 4 tuổi Sau đó chúng ta đã có tuổi cô Thủy thì gấp 3 lần tuổi của Nhung vậy nên tuổi của thủy và tuổi của nhôm sẽ bằng bao nhiêu tuổi của thủy gấp 3 lần tuổi của Nhung anh chứng minh cũng biết xuống dưới nhé Mình có tuổi của Phước tuổi của Phước Ừ thì bằng 4 A và sau đó đi mình cần tính tuổi của Nhung tuổi có Nhung thì gấp đôi tuổi của Phước vậy nên mình có thể viết bằng màu vàng như sau mình sẽ viết bằng màu vàng nhé ở tuổi của Nhung chị sẽ bằng tuổi của Phước nhân với 2 lần gấp đôi nghĩa là chúng ta cần phải nhân với 2 lần vì vậy nên mình có thể biết là tuổi của Nhung bằng hai nhân với 4 ở tuổi của Phước là bốn vậy hay mình sẽ cần phải lấy bố nhân lên 2 lần thì mới có thể biết là 2 x 14 Hoặc là bố nhân với 2 đều được và hai nhân 14 hoặc là bốn nhân với 2 thì sẽ bằng bao nhiêu nhở chúng ta không nhớ lại bảng nhân 2 hoặc là bảng nhân 4 nhất 20 14 hoặc bố nhân với 2 thì đều có kết quả bằng 8 Nguyên lấy tuổi của Phước và mình nhân đôi lên thì sẽ bằng 88 cũng sẽ bằng 4 cộng 14 Chúng đều có kết quả là 8 vậy nên tuổi của Nhung là 8 sau đó thì mình có là tuổi của Thủy thì lại gấp 3 lần tuổi của Nhung vậy nên mình sẽ có tuổi của thủy ở đây a = 3 lần tuổi của Nhung A và mình sẽ có tuổi của thủy bằng ba nhân với 8 hoặc là 8 nhân với 3 cũng được A và 3x 18 thì mình có thể viết lại bằng 8 cộng tám cộng 8 em nhưng sẽ nhớ lại trong bảng nhân 3 nhá thì mình sẽ có là ba X8 cũng bằng 8 nhân với 3 và mình có thể viết hạn bằng tán cộng tám cộng 8 khi các bạn đồng ý là mình có thể viết thành ám được cộng lên 3 lần hoặc ba được cộng lên 8 lần đều được và kết quả sẽ là 24 bạn nên chúng ta có từ của Phước bằng 4 tuổi của Nhung bằng 8 và tuổi của thủy = 24A