If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các bài toán so sánh dùng phép nhân

Vấn đề

Oanh có 32 quân bài. Số quân bài Oanh có nhiều gấp 4 lần so với số quân bài mà Yến có.
Phép tính nào sau đây có thể dùng để tìm số quân bài mà Yến có?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?