If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

So sánh với phép nhân

Vấn đề

28 gấp 4 lần 7.
Sử dụng phép nhân để viết lại câu trên.
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?