If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Nhân số có 2 chữ số với số có 1 chữ số (có nhớ)

Bạn An giải phép tính 6 x 37. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em hãy thử nhân 6 với 37 mình sẽ chỉ cho các bạn 1 cách để thực hiện phép tính này và ở những video sau chúng ta có thể học cách tính khác và giải thích lăng tại sao cái tính này lại hiệu quả bây giờ để giải phép tính 6 nhất với 37 cách bình thường làm là lấy số lớn hơn 6X 37 237 X60 quan trọng Chúng đều bằng nhau nhưng cái mình muốn làm là lấy số lớn hơn trong hai số rồi đặt lên trên ở đây mình sẽ viết 37 trước và rồi chúng nhỏ hơn chính là 6 chỉ số này chỉ có một chữ số Vì vậy mình sẽ đặt nó hàng đơn vị Ừ rồi viết giống như vậy này anh ở đây chỉ là một cách viết khác của phép tính 37 X6 nó cũng giống như sáu nhân với 37 giờ việc mình cần làm là tập trung vào hàng đầu tiên của con số bên dưới bây giờ chúng ta sẽ nhân từng chữ số trên kia với 6 ừ ừ thì đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu với 6X 7x A6 x 7 = 42 bây giờ thì chúng ta không thì cứ viết số 42 vào đó được ta sẽ không biết số 42 ở đây là sẽ viết số 2 trong số 12 vào hàng đơn vị ta sẽ biết nó và rồi ta sẽ đem số 400 súng B2 và hàng chục giờ thì hãy nghĩ xem 6X ba bằng bao nhiêu một lần nữa đã biết 6 x 3 = 18 nhưng ta không thể cứ viết số 18 ta cần số 4 cần phải giải quyết A6 x 3 = 18 ta sẽ phải cộng chương 46 x 3 = 18 + bốn là 22M và đó là cách chúng ta có đáp án 222 Như vậy tổng kết lại thì mặt con số có hai chữ số nhân với số có một chữ số thì hãy chọn số lớn hơn rồi viết vào hàng bên trên chọn số bé hơn rồi viết vào hàng bên dưới và thực hiện phép nhân