If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Nhân số có hai chữ số với số có một chữ số bằng hình minh hoạ

Vấn đề

Hình vẽ dưới đây biểu diễn phép tính 3×69 bằng cách sử dụng diện tích một hình và chia diện tích đó thành hai phần.
Lưu ý rằng hình vẽ dưới đây chỉ mang tính chất minh họa. Chính vì thế mà kích thước thật của hình vẽ không nhất thiết phải giống với các số lấy từ phép tính được cho sẵn.
An area model using a rectangle of 2 unequal parts, a first part labeled A with a width of 3 and a length of 60 and a second part to the right, labeled B, has the same width as part A and a length of 9.
Tìm diện tích của từng phần.
A=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
B=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
Tìm tổng diện tích.
3×69=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?