If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Viết các số bằng chữ và dạng số

Viết các số tự nhiên dưới dạng số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

cả những gì chúng mình sẽ làm trong video này là thực hành viết các số lớn hợp lý theo những cách khác nhau ví dụ như là sử chúng mình có con số này và mình sẽ cố ý không đọc số đó ra Ở đây có xuống này Có điều mình muốn làm là nghĩ xem mình sẽ biết số này bằng sữa như thế nào và Mi khuyến khích bạn tạm dừng video này và thứ tự tìm ra theo cách của bạn trước khi chúng mình làm cùng nhau nhưng bạn lấy giấy ra và viết con số này bạn sẽ biết con số nó như thế nào ạ Bây giờ chúng mình hãy làm điều đó cùng nhau nhé Thực ra trước khi mình biết nó bằng chữ mình sẽ biết nó ra cho một bảng hàng giá trị Bởi vì nó có thể giúp chúng mình Phân tích chính xác những gì con số này đại diện trước khi làm có một lưu ý nhỏ là nếu bạn không quen thuộc với bảng hàng giá trị Bạn hãy có nó như vẽ cột cho các hành giá trị khác nhau và ở đây chúng mình đang đi từ hàng đơn vị hàng chục hàng trăm hàng nghìn hàng chục nghìn vậy chúng mình sẽ có hàng 10.000 khâu ngay tại đây chúng mình sẽ có hành nhiên ngay tại đây vậy Mười nghìn lẻ một pin đây Viết các hành giá trị đây là hàng trăm ạ sau đó là hàng chục A và cuối cùng là đơn vị Bây giờ chúng mình thấy có mấy ở 10.000 a day bắt đầu bảng đơn vị trước chúng mình có mấy ở hàng đơn Vĩ chúng mình có 5 đơn vị chúng mình có mấy anh trước ở ngay đây ở ngay đây là không chụp chúng mình có bao nhiêu ở hàng trăm ở ngay đây Đúng rồi là 600 có bao nhiêu hàng nghìn chúng mình sẽ đi đến hàng nghìn và chú Bình Thế nhìn có 2.000 và rồi chúng mình có bao nhiêu ở hàng 10.000 chúng mình thấy ngay đây chúng mình Có 80.000 vậy Bây giờ chúng mình có sự biểu diễn này hãy viết ra bằng chữ nhé Tất nhiên không phải lúc nào bạn cũng phải làm điều này nhưng mình muốn chắc chắn rằng các bạn thấy mọi cách để hiểu nó vậy bạn có thể nói là 80.000 2.600 không chụp và 5 đơn vị nhưng đó không phải là cách mà mọi người hay nói thường thì người ta sẽ nói là 82.000 605 và mình sẽ viết theo cách đó Vì vậy những gì chúng mình sẽ làm là chúng mình sẽ diễn thế này ngay tại đây là 82.000 thì mình biết nó ra 82.000 82.000 A và sau đó chúng mình có 600 và số đó không có hàng chục tỷ vậy Nó là 605 Nếu có một trục ở đây thì nó sẽ là 615 nhưng nó chỉ là 605 và vì vậy mình sẽ viết nó với một màu khác với màu xanh hãy làm với màu xanh này và sau đó sẽ là 600 anh Lẻn âm hoặc là Linh Lâm và chúng ta đã xong hãy là một ví dụ khác giờ mình sẽ biết ra một số bằng chữ và mình muốn bạn thích nó gian chuẩn vì vậy con số là 50.600 số 31 biết ra ở dạng số hãy tạm dừng video này và xem bạn có thể làm được không nhé Được rồi Phần đầu tiên này 50.000đ chúng mình có thể viết là Em hãy đưa các hành giá trị đến đây cho dễ hiểu đây là hàng 10.000 hàng nghìn hàng trăm hàng chục và hàng đơn vị vậy 50.000 từ 50.000 Bạn có thể viết như thế này bạn có thể nói đó là 50.000 học bạn có thể nói là năm chục nghìn Sau đó họ nói là 631 và ở chỗ này có vì vậy 600 đó là 600 và sau đó là 31 tức là 30 và 1 hoặc 3 trục và một đơn vị ba chục và một đơn vị hoặc 31 đây tương tự với 56 31 ở đây là con số được viết ở dạng tiêu chuẩn