If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Viết một số ở dạng khai triển

Viết số 14 897 ở dạng khai triển. Được tạo bởi Sal KhanViện Công nghệ và Giáo dục Monterey.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta cần viết số 10 4.897 theo dạng khai triển Bây giờ thì mình sẽ viết lại số 10 4.897 bằng các màu khác nhau nhé mình sẽ sử dụng các màu khác nhau để các bạn có thể phân biệt được các hành giá trị chúng ta có số 1 ở hàng chục nghìn này tiếp theo là số 4 hàng nghìn 14.000 này số 8 ở hàng trăm số 9 hàng chục A và cuối cùng là số 7 ở hàng đơn vị nhà mình có 10 4.897 Và bây giờ thì mình sẽ cần phải biết số này thành dạng phát triển mình sẽ chỉ rõ các hành giá trị của số này ra đầu tiên là số 7 của hàng đơn vị bạn nên nó sẽ tương ứng với 7 đơn vị nhà số 95 ở hàng chục vậy nên nó sẽ đại diện cho chín chục số 9 nằm ở hàng chục ở số 7 nằm ở hàng đơn vị và tiếp theo chúng ta có số 8 nằm ở hàng trăm nó sẽ đại diện cho 800 số 4 nằm ở hàng nghìn nó sẽ đại diện cho 4.000 4.000 ở pha cuối cùng số 1 ở hàng chục nghìn vậy nên nó sẽ đại diện cho một chục nghìn hai người nhìn Ừ được rồi bây giờ nếu các bạn để ý thì mỗi lần chúng ta nhảy ra một hành giá trị người bên trái thì chúng ta nhân lên 10 lần đơn vị này trục này trăm nghìn và chụp nhịp bây giờ thì chúng ta sẽ xem từng hàng giá trị có ý nghĩa là gì nhá mình nên bắt đầu từ hàng chục nghìn 2 miếng bắt đầu từ hàng đơn vị nhỏ ở Ừ có lẽ là mình sẽ bắt đầu từ hàng đơn vị khi bị bắt đầu viết từ thẳng đơn vị nhé số 7 nằm ở hàng đơn vị vẫn nên nó đại diện cho 7 đơn vị mình có thể biết là bằng 7 đơn vị và 7 đơn vị thì cũng có thể viết lại là bằng a7x 17 X1 thì sẽ bằng 7 vậy nên 7x một cũng 37 đơn vị số 951 hàng chục vạn nên nó sẽ đại diện cho chín chục họ chính trực A và chín chục thì mình có thể viết lại là bằng 9 chụp hình có thể lấy 10 Quận 10 cộng 10 sao mình sẽ cộng như thế 9 lần để được chín chục nhé nhé có một cách khác mình có thể biết à chín chục sẽ bằng 9 x10i A và 9x 10 thì cũng sẽ ra 90 a90 39 mở hàng chục phải nên là sẽ bằng 9 nhân 10 và chỉ nhân người sẽ tăng 90 tiếp theo thì mình có số 85 ở hàng trăm kế toán đơn hàng trăm sẽ đặc điểm cho 800 có 800 ý là 800 thì cũng có thể viết lại là 8 nhân 100 từ tảo đến 100 nhé phải bằng 800 38 được ở hàng trăm hiện lên là sẽ bằng 8.100 và cũng bằng 800 tiếp theo là số 4 nằm ở hàng nghìn mã số 45 1.000 vậy nên nó sẽ cùng với 4.000 và 1.000 thì cũng sẽ bằng bố nhân với 1.000 số 4 nằm ở hàng nghìn vậy nên là sẽ bằng 4.000 và bằng 4 nhân 1000 Cuối cùng thì chúng ta có số 1 nằm ở hàng chục nghìn đ ở số 15 ở hàng chục nghìn vẫn nên nó sẽ đại diện cho một chục nghìn đ Á và một chục nghìn của sẽ bằng một nhân với 10.000 và cũng bằng 10.000 vì vậy nên khi đề bài yêu cầu chúng ta viết các số dưới dạng khai triển thì chúng ta có thể viết từng hàng giá trị da như thế này và sau đó đi chúng ta + các hành giá trị lại mình sẽ là mẫu ở phía trên nhá Đây là mình có bảy này mình sẽ viết lại 10 4.897 bằng 10000 10000 à cậu với 4.000 khi cộng với 800 khi cộng với 90 Anh pha cộng với 77 về phần mình có thể viết lại một lần nữa mình sẽ có bằng 01 nhân với 10.000 khi cộng với 4 nhân với 1.000 khi cộng với 8 nhân với 100 khi cộng với 9 x10i A và cộng với 7 a7x 12 cách viết dạng khai triển này thì cách nào cũng được nhá