Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

So sánh các hàng giá trị

So sánh các chữ số ở những hàng giá trị khác nhau. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta có số 43240 9 bây giờ mình muốn bạn hãy suy nghĩ về ý nghĩa biểu thị của 2 số 4 ngày số 4 đầu tiên số 4 nằm ở phía bên trái thì biểu thị nhiều hơn bao nhiêu lần sau cuối số 4 nằm ở phía bên phải này A và mình khuyên bạn đến tạm dừng video này ở đây và hãy thử suy nghĩ về đó trước nhé vì vậy số 9 này nằm ở hàng đơn vị là biểu thị cho 9 đơn vị số 4 này nằm ở hàng chục vậy nó biểu thị cho bốn chục 24 nhân với 12 là 40 khi con số 2 này nằm ở hàng trăm vậy nó biểu thị cho 200 200 từ số ba này nằm ở hàng nghìn vậy nó biểu thị 3.000 khi con số 4 ở phía bên trái thì nằm ở hàng chục nghìn vì vậy nó biểu thị cho anh bún cá nhân với 10.000 thứ hai là bốn chục nghìn hai là 40.000 Vì vậy hãy cùng so sánh giá trị ở đây ở đây với ở đây nhé Đâu là điểm khác biệt giữa 40.000 và 40 Ừ để xem nào 40.000 có bốn số 0 trong khi 40 thì chỉ có một Nếu bạn muốn ít từ 40 lên 40.000 thì bạn phải thêm vào đấy bà số 0 nữa Cái này ta đã biết cách làm rồi bạn có thể thêm 3 số 0 vào bằng cách nhân với 1.000 như vậy 40.000 sẽ bằng 1.000 nhân với 40 anh hoặc có thể nói số 4 ở phía bên trái đây số 4 được Khoanh tròn màu xanh da trời này biểu thị một nghìn lần giá trị 1.000 lần giá trị so với số 4 được Khoanh tròn màu vàng biểu thị bây giờ một cách nghĩ khác về điều này nhé ở mỗi khi bạn đi sang hàng giá trị ở bên trái các bạn có thể thấy ở đây là chụp trăm nghìn chục nghìn chính là bạn đang làm tăng những giá trị được biểu thị tại đó lên 10 lần nếu bạn đi từ số 4 này đến số 4 này nhân với 10 nhân 10 bạn nhấn lên 10 lần Hàng giá trị của số em và bạn có thể thấy rằng mỗi hàng giá trị ngay Tại đây hàng giá trị tăng lên bởi cá nhân nồng với 10 mỗi lần dịch chuyển một bậc qua phía bên trái Nếu bạn đi từ đây tới đây và bạn có hai số ở hai hàng này là y hệt nhau thì khi nhưng mới 13 lần tương đương nhưng với 1.000 thì bạn sẽ nhận được ý nghĩa biểu thị của con số ở vị trí này à