If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán về "nhiều hơn", "ít hơn" phần 2

Vấn đề

Có một nhóm ngựa đang ăn cỏ trên đồng. 7 con ngựa chạy đi nơi khác và còn lại 9 con ngựa vẫn đang ăn cỏ.
Hỏi ban đầu có tổng cộng bao nhiêu con ngựa trên đồng cỏ?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0, comma, 75
  • một phân số tối giản, như 3, slash, 5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7, slash, 4
  • một hỗn số, ví dụ như 1, space, 3, slash, 4
con ngựa
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?