If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các bài toán: trừ số có 3 chữ số

Tập giải các bài toán có phép trừ các số có ba chữ số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Anh ở khu vực xung quanh nhà sơn có 461 gia đình bạn ấy đến được có 352 gia đình sống trong các căn hộ chung cư vậy thì bao nhiêu gia đình không sống trong các căn hộ chung cư nghỉ vậy đi Chúng ta hãy tạm dừng video lại và xem xem mình có thể tự giải được bà này không nhất được rồi bây giờ chúng mình sẽ làm cùng nhau vậy thì mình bắt đầu với 461 gia đình 461 gia đình và mình muốn biết bao nhiêu gia đình không sống trong các căn hộ chung cư vậy nên chúng ta sẽ cần - số các gia đình sống trong các căn hộ chung cư đó chính là 352 461 - 352 và bây giờ thì mình sẽ còn lại số gia đình không sống trong các căn hộ chung cư 461 - 352 có rất là nhiều cách để chúng ta có thể giải được bài toán này và một chút số những cách đó là chúng ta sẽ tắt số 352 ra theo các hành giá trị khác nhau tin tức là mình sẽ kết bạn nhé 461 - 352 thì mình sẽ lấy 461 và mình sẽ - hỏi rằng trước nghĩa là mình chú ý 300 trước sau đó thì mình sẽ - tiết cho năm chục ông già Cuối cùng thì mình sẽ - 2 đơn vị cả hai đơn vị Ừ vậy thì bây giờ mình sẽ tính 461 - 300 từ 400 thì mình sẽ bỏ đi 300 vậy nên mình sẽ chỉ còn là 161 và mình lấy 161 - 50 từ sáu chục thì mình lại cần bỏ đi 5 chục 61 - 50 thì sẽ bằng 11 vậy nên 161 - 50 sẽ bằng 111 chúng ta có thể nghĩ đơn giản là trong 161 thì có sáu chục và mình sẽ bỏ đi 5 chục vậy nên mình sẽ chỉ còn một trục và tổng cộng với sẽ con một trang một trục và một đơn vị tức là 111 Sau đó mình lấy 111 - 2 và 11 - 2 thì bằng 9 vậy nên 111 - 2 sẽ bằng 1 chàng mình chín đỏ những cái sát để chúng ta giải bài này một cách khác là chúng ta có thể lấy 461 rồi chúng ta - hàng đơn vị trước chúng ta - 2 trước sau đó đi chúng ta mấy - cho 350 chẳng hạn mình sẽ làm ở dưới đây nhé 461 - 2 thì chúng ta sẽ được 450 9459 và sau đó thì mình trực tiếp đi 350 ạ Bây giờ thì mình sẽ làm viết như thế nào nhỉ 2 phép tính này là hoàn toàn giống nhau nhất Bây giờ mình có bốn trăm và mình - 300 thì mình sẽ còn 159 - 50 thì mình sẽ còn chín vẫn liên kết quả là 109 Đây là những cách khác nhau để bạn có thể tắt số 352 ra và sau đó mình thực hiện phép tính 461 - 352