If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các bài toán: cộng các số có 3 chữ số

Tập giải các bài toán có phép cộng các số có 3 chữ số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở bảng dưới đây cho biết khối lượng vật liệu mà Phước đã tài xế ở phía dưới đây chúng ta có rất nhiều loại vật liệu tương ứng với số kg và đòi hỏi số kg giấy và nhôm Phước tại tài xế là bao nhiêu được rồi Chúng mình hãy dừng đi đường để lại và tự giải thủ Xem nhất mình đang cần tìm khối lượng giấy và nhôm mà Phương đã tái chế giấy Đây là giấy 277 kg anh phá nhôm ở nhóm ở đây là 134kg trước đặt tài thế 134kg vậy nếu muốn đi tổng số kg của giấy và nhôm mà xúc lại tái chế thì sẽ ra 277 cộng thêm 134kg ạ Bây giờ chúng ta cần giải phép tính 277 + 134 có rất là nhiều cách khác nhau để giải quyết thế này nhá trong bài này thì chúng ta sẽ giả bằng cách vẽ trục số chúng ta sẽ chia nhỏ 334 ra ở trên trục số đây là một trục số mình sẽ vẽ một trục số vì sao mình sẽ bắt đầu với số 277 ở đầu tiên thì mình sẽ cộng với 100 trước mình sẽ cộng với 100 chứ ạ sau khi cộng với thời trang thì mình được bao nhiêu nhỉ Mình sẽ được 377/17 cộng 100 bảng 377 i300 và 77 sau đó thì mình sẽ cộng tiếp với 30 chị sẽ cậu tiếp với 30 thì mình sẽ được bao nhiêu nhỉ Khi mình lấy 30 cộng với 370 thì mình sẽ được bốn trăm là sau đó thì mình vẫn còn bảy nữa Vậy nên mình sẽ lấy muốn xem cộng thêm 7 sẽ và 407 ở đây là 407 và cuối cùng thì mình sẽ cộng thêm 4 thì mình sẽ cộng thêm 4 J7 + 4 sẽ là 11 vậy nên 4 trong danh 7 cộng 4 sẽ a-411 vì vậy Kết quả là 411 kg đó chứ có tổng số giấy và nhôm Phước đã tái chế có 411 kg