If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ước lượng độ dài (mm, cm, m, km)

Vấn đề

Khoảng cách nào là phù hợp nhất khi nói đến quãng đường máy bay đi được?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?