If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ước lượng khối lượng (gam và ki-lô-gam)

Vấn đề

Chọn đơn vị phù hợp nhất để đo khối lượng của một cái bánh quy.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?