Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Bài toán về khối lượng

Vấn đề

Yến cần 4 quả trứng để làm bánh. Tất cả quả trứng có khối lượng giống nhau.
Yến biết khối lượng của 1 quả trứng (được hiển thị bên dưới).
Hỏi tổng khối lượng của 4 quả trứng là bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
g