If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán về khối lượng

Vấn đề

Yến cần 4 quả trứng để làm bánh. Tất cả quả trứng có khối lượng giống nhau.
Yến biết khối lượng của 1 quả trứng (được hiển thị bên dưới).
A hanging scale weighing an egg with a starting major tick mark of 0 grams and the additional 3 major tick marks labeled 25, 50, and 75. There are 4 minor unlabeled tick marks between every 2 major tick marks. The mass of the egg on the scale is at the first minor unlabeled tick mark after the major tick mark labeled 25.
Hỏi tổng khối lượng của 4 quả trứng là bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
g
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?