If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Cộng các số có 2 chữ số trên trục số

Bạn An dùng trục số để cộng các số có 2 chữ số. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

chị Kim Anh đã có sẵn 42 mình xếp hình và bạn ấy mới được tặng thêm 12 mình xin hình màu đỏ 14 đến xuất hình màu xanh A và 16 mình xuất hình màu tím trong video này chúng ta sẽ cùng đi Tìu tổng số Mỹ xếp hình mà hiện tại khi mình đang có và để giải được bài này dễ hơn thì chúng ta có một chút số ở phía dưới mình sẽ quan tâm trước đến những điểm của hoạt động ở trên trục số này ví dụ như Điểm này là 40 ở điểm này sẽ là 40 và bây giờ thì mình sẽ đến tiếp đây là 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 đây sẽ là 50 và tiếp theo sẽ là 60 70 và 80 Được rồi bây giờ các bạn hãy tạm dừng video lại và xem xem mình có thể tự xác định được 42 ở đâu ở trên trục số này và sau đó thì chúng ta sẽ xem xem mình có Việt tự giải được bài toán nên không nhớ được rồi Bây giờ thì chúng ta sẽ làm cùng nhau mình sẽ xác định số 42 ở trên trục số số 42a ở đây sẽ là đây là 40 đây là 41 Và đây là 42 vẫn đến điểm màu xanh lá cây này chính là 42a số 42 và sau đó đi bạn này có thêm 12 mình xếp hình màu đỏ mình sẽ đến nhé Đây là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mình đã cộng thêm 12 mình xuất hiện màu đỏ để đến được với điểm màu đỏ này cộng thêm 12 và bây giờ thì chúng ta đang ở con số nào nhỉ Mình có thể đến từ 50 nhé Đây là 51 52 53 54 đây chính là 54 phải một cách khác để các bạn có thể làm đó chính là mình xuất phát từ 42 mình cộng thêm tán để được 50 và mình còn thêm bốn nữa bệnh viên là 50 cộng thêm bố sẽ là 54 mình đấy được giờ thì mình sẽ cộng thêm 14 mình tiếp hình màu xanh mình sẽ đến từ 54 nhá 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Mình Đến Được Với điểm này mình đến được có nhiều màu xanh này và mình đã cộng thêm 14 mình sẽ đi màu xanh để đến được với điểm này Vậy thì chúng ta đang ở số nào nhỉ Có 2 cách để mình làm nhé Nó có thể đến đây là 12345678 vậy nên đây sẽ là 68 hoặc chúng ta có thể nhìn từ 70 số này cách 72 đoạn vậy nên nó sẽ là 68 và bây giờ thì mình sẽ cộng thêm 16 miếng thích hình màu tím 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 anh ở đây 16 đây rồi chúng ta đã cộng thêm 16 để đến được với điểm cuối cùng Hiện tại mình đang vẽ trên trục số này 16 miếng xếp hình và chúng ta có thể thấy là số này cách về 84 bạn nên nó sẽ là 84 một cách khác mà chúng ta có thể nghĩ đó chính là từ 68 đến mình cần hay để đến được 70 mình cần thêm 10 nữa Để lúc 80 và cuối cùng thì mình còn bún Bạn đến khi bị cậu thêm bố nữa thì chúng ta sẽ đến được 10 84 và kết quả của bài này là