If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bài toán thực tế về cộng bốn số có 2 chữ số

Vấn đề

Uyên đang quyên góp thực phẩm cho một quỹ từ thiện. Bảng dưới đây cho biết số lượng thực phẩm mà bạn ấy quyên góp.
Loại thực phẩmSố lượng
Gói mì14
Chai nước15
Hộp ruốc27
Túi hoa quả sấy26
Hỏi tổng số thực phẩm mà Uyên quyên góp cho quỹ từ thiện là bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
thực phẩm