If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Các số tròn chục

Vấn đề

Hãy đếm theo các số tròn chục.
Chúng ta đã đếm thiếu số nào?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?