If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Các số tròn chục

Vấn đề

Hãy đếm theo các số tròn chục.
Chúng ta đã đếm thiếu số nào?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?