If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Bảng số đếm

Bạn An đếm các số từ 0 đến 100 và chỉ ra một vài quy luật thú vị. Được tạo bởi Sal KhanArshya Vahabzadeh.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

I Mục tiêu của video này cơ bản là viết ra các số từ 0 đến 100 Ừ nhưng mình sẽ làm điều đó một cách thú vị một cách mà có lẽ sẽ cho chúng mình thấy một quy luật của các con số đó Khi nào hết để mình chỉ cách bắt đầu mình sẽ bắt đầu từ số 0 1 2 3 4 5 6 7 số 8 và 9 a Và tất nhiên chúng mình biết số tiếp theo là số 10 mà mình có thể viết ra ngay đây Nếu thay vì làm điều đó mình chỉ cần đi sao chép và dán Tất cả chúng à Vì vậy hãy sao chép mà dành tất cả chúng mà xem chúng mình sẽ được gì từ chỗ nào Vì vậy nếu mới là điều đó là thế nào để giúp đỡ chúng mình chúng mình biết số tiếp theo là mười và một trong những cách suy nghĩ về nó đó là số 1 đi cùng với số 0 với số tiếp theo là gì đó số 11 số một đi cùng với số một vậy có số sau đó là số 12 số một đi cùng một số 2 là số 13 14 15 16 17 18 và 19 ở trong vội vàng rồi đấy Thằng tiếp theo này mình có các số từ 10 đến 19 2000 và hàng đầu tiên và thứ hai ta thấy chúng Nói chung là nữa vị được tô màu vàng nhưng mình thêm các số màu tím và phía trước ở hàng thứ hai phải đó là một cách suy nghĩ về các con số các số màu tím mình thêm vào đó đại diện trong 10 ca nhạc số 11 có thể giấy tờ bằng cách lấy 10 cộng 1 a12 thì là mười + 2 Em hãy nhìn xem những việc đó tiếp tục dưỡng da nào chúng mình sẽ lấy thêm một hàng nữa em có hàng đơn vị là những số là hàng thứ nhất A và số gì hết nối tiếp số 19 Chắc chắn rồi đó sẽ là số 20 xổ số 20 số 21 22 23 24 25 26 27 28 29 thì mình nghĩ rằng bạn có thể bắt đầu thấy quy luật ở đây Thằng tiếp theo chúng mình có gì thế nào Bây giờ chúng mình sang hàng các số bắt đầu bằng số ba con số đầu tiên là 32 chính là 30 + xong 31 30 cộng một 30 cộng 2 30 cộng ba và tư 35 36 37 38 39 A và mình hiếp bạn đã thấy cái quy luật sau khi mình làm điều này các số với tay phải được đi từ 01234567899 sau đó là các số bên tay trái Nếu là ở giữa 10 và 19 bạn sẽ luôn vào số một Nếu ở giữa 20 và 29 bạn sẽ lucas số 2 Nếu bạn ở dưới 30 ở 39 đã salute số 3 à Thế bây giờ mình có thể hoàn thành cái này như thế nào để tới số 99 thật nhanh đây sẽ là hàng chứa các số bắt đầu số 4 mình sẽ không biết nó ra luôn thì mình sẽ đi tới hàng các số bắt đầu số 5 Ê bà tiếp theo là 6 Anh Ba Khía A8 A và mình có các số bắt đầu một số 9 ở ngay đây á ha này sẽ bắt đầu một số 40 cho con Hằng này sẽ bắt đầu một số 50 Ừ mình đang thú đảm bảo rằng mình sử dụng tất cả màu sắc để tô để sẽ là số 60 đây sẽ là số 70 của mình ở thời tiếp đó là số 80 của mình Khi mà mình chắc chắn là có số 90 để mình tô màu nó thì mình sẽ sử dụng màu đỏ tươi để tôi số 90 Vậy nếu mình sao chép thế này Ừ thì sẽ điều gì để mình lấy nó ngay đây vì sao chết và dán nó ở đấy giờ mình có 41 51 61 71 81 91 ạ Bây giờ mình có thể làm nó đấy 4 25 26 27 28 29 2 các bạn mình có thể làm điều đó cho mỗi cuộc số này đã có 44 45 46 47 48 49 4 Ê mày như vậy khi mình làm điều đó Chúng Mình thấy một quy luật hoàn chỉnh A và mình Sắp hoàn tất cái bảng này nhà mình gần như đã thực hiện xong việc đến các số từ 0 đến 9 ở đây có bốn 95 96 97 98 99 và nếu chúng mình muốn hoàn thiện bảo này vì chúng mình có thể đặt số 100 ở ngay vị trí này Ừ mình tô màu nó mà bạn sẽ thấy cái là vẫn vào giữa chúng mình đi tập 123456789 Và bây giờ chúng mình đã đến 10 trên sau bởi một số 0 thì trông nó thật là gọn gàng ạ