If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ước lượng độ dài

Vấn đề

Đoạn thẳng này dài 1 cm:
Hãy quan sát con sâu bên dưới.
Con sâu dài khoảng bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?