If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ước lượng độ dài

Vấn đề

Đoạn thẳng này dài 1 cm:
Hãy quan sát con sâu bên dưới.
Con sâu dài khoảng bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án: