Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Bài toán về độ dài

Vấn đề

Ba bạn Oanh, Yến và Hạnh đo độ dài của các chiếc thang.
BạnĐộ dài chiếc thang
Oanh23 m
Yến47 m
Hạnh29 m
Hỏi tổng độ dài của hai chiếc thang của Yến và Hạnh là bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
m