If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Bài toán về độ dài

Vấn đề

Ba bạn Oanh, Yến và Hạnh đo độ dài của các chiếc thang.
BạnĐộ dài chiếc thang
Oanh23 m
Yến47 m
Hạnh29 m
Hỏi tổng độ dài của hai chiếc thang của Yến và Hạnh là bao nhiêu?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
m
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?