If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Định lý về giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số

Định lý về giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của hàm số phát biểu rằng, nếu một hàm số liên tục trên một đoạn [a,b], thì hàm số sẽ có giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất trên đoạn đó. Thật vậy, vì khi đó đồ thị hàm số là một đường liền và sẽ có điểm cao nhất và thấp nhất. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video