If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên toàn tập xác định

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Cho g(x)=ln(x)x.
Giá trị lớn nhất của hàm số g là bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án: