If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Quy tắc tìm cực trị của hàm số bằng đạo hàm cấp hai

Vấn đề

Cho hàm số g có đạo hàm cấp một và đạo hàm cấp hai, biết rằng g(1)=4, g(1)=0g(1)=3.
Điểm (1 ;4) có phải là một điểm cực trị của hàm số g hay không? Nếu có thì điểm đó là điểm cực đại hay điểm cực tiểu?
Chọn 1 đáp án: