If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giải phương trình mũ bằng lôgarit

Học cách giải một phương trình mũ bất kỳ dưới dạng a⋅b^(cx)=d, ví dụ như phương trình 6⋅10^(2x)=48.
Ta có thể giải phương trình mũ bằng cách tính lôgarit! Hãy cùng xem xét các ví dụ sau một cách kỹ càng.

Giải phương trình mũ có dạng abx=d

Ví dụ, ta cần giải phương trình 52x=240.
Để tìm x, trước tiên chúng ta phải chuyển thừa số chứa lũy thừa sang một vế và các thừa số còn lại sang một vế. Để làm điều này, chúng ta chia cả hai vế cho 5. Ta không tính 5 nhân 2 trước vì đó là thứ tự thực hiện phép tính sai.
52x=2402x=48
Để tìm x, ta cần biến đổi phương trình về dạng lôgarit.
2x=48log248=x.
Ta tìm được đáp án chính xácx=log248.
48 không phải là lũy thừa hữu tỉ của 2, ta có thể áp dụng quy tắc đổi cơ số để tính toán dễ dàng hơn:
x=log248=log48log2Quy tắc đổi cơ số5,585Tính bằng máy tính
Nghiệm gần đúng, làm tròn đến hàng phần nghìn của phương trình là x5,585.

Bài tập vận dụng

1) Nghiệm của phương trình 26x=236 bằng bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án:

2) Giải phương trình 53t=20.
Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.
t=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

3) Giải phương trình 6ey=300.
Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.
y=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Giải phương trình mũ có dạng abcx=d

Xét ví dụ: Giải phương trình 6102x=48
Đầu tiên, chúng ta cần chuyển thừa số chứa lũy thừa sang một vế và các thừa số còn lại sang một vế bằng cách chia cả hai vế cho 6.
6102x=48102x=8
Tiếp theo, chúng ta hạ phần số mũ xuống bằng cách đổi sang dạng lôgarit.
log108=2x
Cuối cùng, chúng ta chia cả hai vế cho 2 để tìm x.
x= log1082
Đây là đáp án chính xác. Ta có thể sử dụng máy tính để tính kết quả gần đúng, làm tròn đến hàng giá trị nào đó.
x= log1082= log82log10x=logx0,452Tính bằng máy tính

Bài tập vận dụng

4) Nghiệm của phương trình 3104t=522 bằng bao nhiêu?
Chọn 1 đáp án:

5) Giải phương trình 452x=300.
Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.
x=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

6) Giải phương trình 230,2z=400.
Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn.
z=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Bài tập nâng cao

7) Nghiệm của phương trình (2x3)(2x4)=0 bằng bao nhiêu?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.