If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Giải phương trình mũ bằng lôgarit cơ số 2 và các cơ số khác

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Cho phương trình 10024x=15.

Tìm x.
Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn (nếu cần thiết).
x
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?