Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Giải phương trình mũ bằng lôgarit cơ số 2 và các cơ số khác

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Cho phương trình 10024x=15.

Tìm x.
Làm tròn kết quả đến hàng phần nghìn (nếu cần thiết).
x
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4