Chúng tôi đang gặp khó khăn trong việc tải các tài nguyên bên ngoài có trên trang web.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Nội dung chính

Giải phương trình mũ có cơ số bằng 2

Một phương trình mũ *bất kỳ* có dạng a⋅bᶜˣ=d. Ví dụ, Giải 3⋅10²ˣ=7:
1. Chia hai vế cho 3: 10²ˣ=7/3
2. Dùng định nghĩa của lôgarit: 2x=log(7/3)
3. Chia hai vế cho 2: x=log(7/3)/2.
Bây giờ, bạn có thể dùng máy tính để tính đáp án dưới dạng số thập phân.
Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video