If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Tìm hiểu về hàng giá trị khi cộng đơn vị

Bạn An làm phép cộng 37+2 bằng cách sử dụng hàng giá trị.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở chỗ vuông này là một cách biểu diễn của số 37 số 37 ở đây có chữ số 3 ở hàng chục như vậy chị Số ba này đại diện cho 3 trục ừ ừ ở đây là một chụp ở đây là hai chục Và đây là ba chục ở mỗi chủ tương đương với 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bây giờ ở hàng đơn vị chúng ta có chữ số 7 nó đại diện cho 7 đơn vị 1234567 có như vậy các bạn có thể nói rằng 37 là ba chục cộng thêm 7 đơn vị Bây giờ nếu mình muốn cộng một số nào đó về 37 thì sao nhỉ 37 cộng thêm hai sẽ bằng mấy Anh có bao nhiêu chụp và bao nhiêu đơn vị hãy thử suy nghĩ về nó nhé khi chúng ta sẽ cộng thêm hay như vậy chúng ta sẽ cộng thêm 2 đơn vị vì chúng mình sẽ cộng thêm một và hai bây giờ chúng ta có tất cả ba chục mình sẽ viết nó ra nhưng để ý một chút chữ số ở hàng đơn vị đã thay đổi bây giờ chúng ta đang có 123456789 đơn vị hay nói một cách khác Chúng ta có 7 đơn vị cộng thêm 2 đơn vị sẽ bằng chính đơn vị để mình kết xuống như vậy 37 cộng 2 sẽ bằng ba chục và 9 đơn vị mình sẽ viết ba chục Anh và 9 đơn vị chúng ta có 33 trục và sau đó là chính đơn vị có nghĩa là 39 ô ô