If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Cộng các số có 2 chữ số (không nhớ)

Bạn An làm phép cộng 23 + 45 bằng cách sử dụng hàng giá trị.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

Anh ở phía trên của đường nét đứt mình có một số ô vuông ạ và chúng ta thấy mỗi tan màu vàng này có chứa 10 ô vuông 123456789 10 và mình có hai thanh gồm muối ô vuông như thế vậy Mình có hai chục mình có hai chục và 123 đơn vị đó là ở phía trên đường Lê Đức còn ở phía dưới thì sao mình có một hai ba bốn chục và mình có 1 2 3 4 5 đơn vị mình có 5 đơn vị Ừ như vậy số đầu tiên gồm có hai chục và 3 đơn vị hay gọi là 23 số thứ hai gồm có 4 trục và 5 đơn vị hay gọi là 45 bây giờ những gì mình cần làm là cộng hai số này lại với nhau mình cùng làm nhé Anh ta sẽ là phép tính cốc số này với số kia 23 cộng với 45 anh ở đây mình có 3 đơn vị còn ở đây có 5 Đơn vị phải khi cộng lại với nhau mình đưa 8 đơn vị để mình viết bằng màu xanh nhá Bạn có 1 2 3 4 5 6 7 và 8 và nếu chúng ta nhìn vào đây Khi các chữ số được viết theo hàng thì mình chỉ cần ba đơn vị cộng với năm đơn vị được 8 đơn vị 8 đơn vị giảm đơn vị Bây giờ bạn có hai chục cộng với bốn chục sẽ được sáu chục mình sẽ sao chép và già nó xuống dưới đây nhé Ừ như vậy Mình có hai chục này O2 + bốn là sáu như vậy hay này 1474 này a 24 và 6 6 như vậy Mình có một hai ba bốn năm sáu chục mình có sáu chục Như vậy bạn có thể thấy khi cộng 23,45 chỉ cần cộng thẳng đơn vị với nhau 3 + 5 = 8 3 đơn vị cộng 5 đơn vị được 8 đơn vị và cộng hàng chục 2 cộng 4 được sáu chục vậy mình được 68a