If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Viết một số thành tổng chuẩn - Bài toán Khi dự tiệc

Bạn An phân tích số 18 thành 10 cộng 8. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

em giả sử chúng mình đang tính tổ chức một bữa tiệc và các khách mời ở đây là những chú khỉ Bây giờ chúng mình đang có tất cả 10 chú khỉ 123456789 10 nhưng mà chúng mình lại muốn có 18 chú khỉ cơ như vậy Bây giờ chúng mình cần thêm bác chú khỉ nữa để có tất cả 18 chút gì nhỉ anh ở đây các em nên dừng video lại và thử tự tính xem nhé I Mục tiêu của chúng ta ở đây là có tất cả 18 chú khỉ khi chúng ta đã biết gì về con số 18 ngày nghỉ với số 18 chúng mình có số 1 ở hàng chục A và số 8 ở hàng đơn vị Ừ như vậy ta có thể viết số 18 này bằng có một chục số cộng 18 đơn vị khi mà một chục lại bằng 10 nếu vậy ta có thể viết lại thêm một lần nữa 18 bằng 10 Ai Cập A8 đơn gì ở đây chính bằng 8 các em nhé ta có thể nói 18 bằng một chục cộng 8 đơn vị hoặc 18 bằng 10 cộng 8 Ừ như vậy nếu Ban đầu chúng mình có 10 chú khỉ tất cả thì chúng mình cần cộng thêm bao nhiêu chú khỉ để có được 18 chú khỉ nhỉ vì chúng mình cần phải cộng thêm 8 chú khỉ nữa nhé để kiểm tra đáp án này chúng mình có thể đến hình nhé chúng ta đang có sẵn tất cả mười chú khỉ Ừ để có 18 chú khỉ chúng mình sẽ thêm vào chú khỉ thứ 11 trước kỷ thứ 12 - khỉ cho 13 trước khi thứ 14 trước kỷ thứ 15 chứa kỷ thứ 16 chú khỉ thứ 17 và chứa khỉ thứ 18 nhập lại chúng mình và cộng vào thêm bát nữa chú khỉ nhỉ Ban đầu chúng mình có 10 chú khỉ Đây là nhóm 10 chú khỉ gấp ban đầu nhé Chúng mình sẽ viết số 10 ở đây cả Sau đó chúng mình cho thêm vào 8 chú khỉ nữa chúng mình sẽ đặt số táng ở đây nhé từ Ban đầu chúng mình có 10 chú khỉ sau khi thêm vào 8 chú khỉ Bây giờ chúng mình có 10 cộng 8 = 18 chú khỉ Tất Cả nhé Chúng mình cùng nhắc lại cách giải bài toán này nó ta có 18 bằng một chục cộng 8 đơn vị hoặc 18 bằng 10 cộng 8 à à