If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Viết một số thành tổng của 10 và một số khác

Bạn An tìm hiểu số 1 trong mỗi số và ý nghĩa của chúng. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

em thấy cùng đếm từ 0 đến 19 ở đây chúng ta có 01223456789 ạ Bây giờ chúng mình đến với các số có hai chữ số nhé chúng mình có 10 11 12 13 14 15 16 17 18 và 19 ạ bây giờ tại sao mình lại làm điều này tất cả là để thấy được một quy luật ở đây đặc biệt là các chữ số có hai chữ số ở đây chúng mình thấy có gì chung cho tất cả các số này chúng đều bắt đầu bằng chữ số 1 Em hãy để mình tô màu vàng như Susu một máy A và những chú số một này nằm ở vị trí chúng mình gọi là thằng chụp có nghĩa là mỗi số 1 trong đấy đại diện cho một số 10 Ừ nó vậy có nghĩa là sao nhỉ Nếu chúng mình thì sống ở đây nó cho chúng mình biết số một này đại diện cho 10 mà số không để tôi 10 màu hồng đại diện cho không đơn vị như vậy 10 mùng 10 cũng không Các bạn có thể thắc mắc tại sao lại răng giống như vậy bởi chúng mình biết không có bất kỳ số nào cũng Bằng chính nó nhưng khi nhìn đến số ở phía sau mình chắc chắn bạn có thể hiểu được quy luật ở đây 11 bán số 1 để công với màu vàng đại diện cho một số 10 và số 1 được công Bởi màu hồng để giữ cho một đơn vị ở số 12 số 1 được tốt để màu vàng đại diện cho 10 A và số 2 là tôi mới màu hồng đại diện cho hay đơn vị vì chúng mình có thể nhớ là màu vàng ở đây thì điện cho một số 10 và đến số giờ tôi mới màu hồng đại diện cho số đơn vị anh chứng minh Tiếp tục nào Có lẽ bạn đã thấy được một quy luật chung nhà banh 10 a + 3 U14 xe tăng mới 3 + 4 số 15 sẽ tăng 10 e + ngắn ạ Bạn ấy dùng lưu lại ở đây và thử là phần còn lại thử viết 16 17 18 19 bao gồm 10 cộng với một số khác và hãy chắc chắn bạn đã hiểu được cái quy luật đó xuất hiện ở đây vì thế cùng làm não ngày 16 phải do mình có thể biết tất cả các số này bằng 10 + một số nào đó U16 bằng 10 cộng sáu mười bảy bằng 10 cộng bảy mười tám bằng 10 cộng 8 và 19 bằng 10 cộng 9 sau khi chúng mình viết ra như thế Chúng mình có thể nhận thấy dễ dàng và số 1 nằm trong mỗi số ở đây đại diện cho một số 10 và chữ số bên phải là tôi mới màu hồng đại diện cho số đơn vị ừ ừ