If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Áp dụng dạng tổng quát của quy tắc nhân<br>để tính xác suất

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Cô Vân tổ chức một trò chơi để ôn tập kiến thức. Luật chơi là mỗi học sinh phải viết tên của mình lên các tờ giấy giống nhau, sau đó cô sẽ chọn ngẫu nhiên một vài học sinh. Dưới đây là số học sinh thuộc mỗi khối trong lớp cô Vân:
Lớp101112
Số học sinh7185
Giả sử cô Vân chọn ngẫu nhiên một tờ giấy có tên, không đặt lại, sau đó chọn thêm một lần nữa.
Tính xác suất để cả hai học sinh được chọn đều học lớp 11.
Làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ hai.
  • Đáp án của bạn nên là
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75