If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Trung vị của mẫu số liệu ghép nhóm

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Bảng tần số ghép nhóm sau cho biết số sách đã đọc của 100 người trong năm ngoái.
Số sách đã đọc của 100 người
NhómTần số
[0 ;5)16
[5 ;10)28
[10 ;15)20
[15 ;20)17
[20 ;25)19
Hãy tìm trung vị của mẫu số liệu trên.
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi