If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ước lượng giá trị của căn bậc hai

Học cách tính gần đúng giá trị của căn bậc hai thông qua một số câu hỏi và ví dụ liên quan
Trong bài viết này, bạn sẽ học cách tính gần đúng giá trị của căn bậc hai! Hãy bắt đầu nào.

Ví dụ

Tìm ra quy luật:
(25)2=25
(6)2=6
(9482)2=9482

Câu hỏi tư duy

Khi ta bình phương căn bậc hai của một số, ta sẽ được...
Chọn 1 đáp án:

Bài luyện tập 1:

Bài 1A

(16)2=
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Ví dụ

Không sử dụng máy tính, sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần.
30; 5; 6
Bước 1: Bình phương từng số:
n:3056
n2:302536
Bước 2: Sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần:
n:5306
n2:253036
Đáp án:
5306

Câu hỏi tư duy

Để sắp xếp căn bậc hai và số nguyên theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần, phương pháp nào sau đây là hiệu quả nhất?
Ví dụ: 6;28;5.
Chọn 1 đáp án:

Bài luyện tập 2:

Không sử dụng máy tính, sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần.
1

Ví dụ

Không sử dụng máy tính, tìm hai số nguyên liên tiếp để hoàn thành bất đẳng thức sau.
?<97<?
Bước 1: Lập bảng các giá trị bình phương.
n:7891011
n2:496481100121
Bước 2: Tìm vị trí thích hợp để điền n=97 vào bảng.
n:789971011
n2:49648197100121
Đáp án:
9<97<10

Bài luyện tập 3:

Không sử dụng máy tính, tìm hai số nguyên liên tiếp để hoàn thành bất đẳng thức sau.
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi
<56<
 • Đáp án của bạn nên là
 • một số nguyên như số 6
 • một phân số tối giản, như 3/5
 • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
 • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
 • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
 • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.