If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Kiến thức cơ bản về xác suất

Khám phá ý nghĩa và ứng dụng của xác suất.
Hiểu một cách đơn giản, xác suất chính là khả năng xảy ra của một sự kiện nào đó.
Mỗi khi chúng ta không chắc chắn về kết quả của một sự kiện, chúng ta có thể tính toán xác suất của một kết quả nhất định, hay chính là khả năng xảy ra của kết quả đó. Phân ngành toán học phân tích các biến cố được chi phối bởi xác suất được gọi là ngành thống kê.
Ví dụ tốt nhất để hiểu về xác suất là phép thử tung một đồng xu:
Có hai kết quả có thể xảy ra — xuất hiện mặt ngửa hoặc mặt sấp.
Xác suất của biến cố "Mặt xuất hiện là mặt ngửa" là bao nhiêu? Chúng ta có thể dùng công thức P(H)=? để tính toán. Bạn có thể dự đoán rằng khả năng là 50/50, hay 50%. Nhưng làm thế nào để chúng ta tìm ra được con số đó? Xác suất =
Formula for calculating the probability of certain outcomes for an event
Trong trường hợp này:
Probability of a coin landing on heads
Xác suất của một biến cố = số kết quả thuận lợi cho biến cố / tổng số kết quả có thể xảy ra (Kết quả thuận lợi cho biến cố là kết quả đáp ứng được mong muốn thể hiện trong biến cố).
P(A) = Số kết quả thuận lợi cho biến cố A / Tổng số kết quả có thể xảy ra
Ví dụ 1
Có 6 kết quả khác nhau có thể xảy ra.
Different outcomes rolling a die
Xác suất của biến cố "Mặt xuất hiện có 1 chấm" là bao nhiêu?
Probability formula for rolling a '1' on a die
Xác suất của biến cố "Mặt xuất hiện có 1 hoặc 6 chấm" là bao nhiêu?
Probability of a 1 or a 6 outcome when rolling a die
Áp dụng công thức ở trên, ta có:
Probability formula applied
Xác suất của biến cố "Mặt xuất hiện có số chấm là số chẵn (2, 4 hoặc 6)" là bao nhiêu?
Probability of rolling an even number? The formula and solution
Lưu ý
  • Giá trị xác suất của một biến cố có thể nhận mọi giá trị trong đoạn [0 ;1]. Ngoài ra, giá trị xác suất cũng có thể được viết dưới dạng phần trăm.
  • Xác suất của biến cố A được kí hiệu là P(A).
  • Nếu P(A)>P(B) thì biến cố A có khả năng xảy ra cao hơn biến cố B.
  • Nếu P(A)=P(B) thì biến cố AB có khả năng xảy ra như nhau.
Bước tiếp theo:
Rèn luyện các kĩ năng cơ bản về xác suất trên Khan Academy: thử làm các câu hỏi luyện tập với đầy đủ gợi ý và đáp án!
Video wrapper của Khan Academy
Intro to theoretical probabilityXem phụ đề video
Video wrapper của Khan Academy
Simple probability: yellow marbleXem phụ đề video

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.