If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Quy tắc đếm

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

An đang tự thiết kế giày chơi bóng rổ. Bảng sau cho biết các chi tiết và số lựa chọn cho mỗi chi tiết đó.
Chi tiếtSố lựa chọn
Màu chính8
Màu phụ8
Màu đế giày8
Màu dây giày5
Hỏi có bao nhiêu bản thiết kế giày?
  • Đáp án của bạn nên là
  • một số nguyên như số 6
  • một phân số tối giản, như 3/5
  • một phân số tối giản có tử lớn hơn mẫu, như 7/4
  • một hỗn số, ví dụ như 1 3/4
  • Một số thập phân hữu hạn, như 0,75
  • bội của pi, như 12 pi hoặc 2/3 pi