If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Vẽ tia phân giác của một góc

Vẽ tia phân giác của một góc nhất định bằng cách sử dụng compa và thước thẳng. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video