If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau và các góc bằng nhau

Vấn đề

TV song song với WX.
Hai đường thẳng song song T V và W X. Trên đường thẳng T V, có điểm U. Trên đường thẳng W X, có điểm Y. Đoạn thẳng W U vuông góc với đường thẳng T V. Đoạn thẳng V Y vuông góc với đường thẳng W X. Có một đường thẳng đi qua điểm W và V.
Cường đã vẽ:
  • WU vuông góc với TV với điểm U nằm trên TV
  • VY vuông góc với WX với điểm Y nằm trên WX
Cường nhận thấy rằng UWV=YVW theo trường hợp cạnh huyền - cạnh góc vuông.
Cường có thể dùng định lý nào để chứng minh được hai tam giác này bằng nhau?
Chọn 1 đáp án: