If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Chứng minh các đoạn thẳng bằng nhau và các góc bằng nhau

Vấn đề

T, V song song với W, X.
Hai đường thẳng song song T V và W X. Trên đường thẳng T V, có điểm U. Trên đường thẳng W X, có điểm Y. Đoạn thẳng W U vuông góc với đường thẳng T V. Đoạn thẳng V Y vuông góc với đường thẳng W X. Có một đường thẳng đi qua điểm W và V.
Cường đã vẽ:
  • W, U vuông góc với T, V với điểm U nằm trên T, V
  • V, Y vuông góc với W, X với điểm Y nằm trên W, X
Cường nhận thấy rằng triangle, U, W, V, equals, triangle, Y, V, W theo trường hợp cạnh huyền - cạnh góc vuông.
Cường có thể dùng định lý nào để chứng minh được hai tam giác này bằng nhau?
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?