If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác suất thực nghiệm

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Biểu đồ dưới đây thống kê số vật nuôi mà mỗi khách hàng bước vào tiệm thú cưng Người Bạn trong hôm nay đang nuôi. Mỗi chấm biểu diễn một khách hàng.
Dựa vào số liệu trên, tính xác suất thực nghiệm để khách hàng tiếp theo bước vào tiệm thú cưng Người Bạn có 3 vật nuôi.
Chọn đáp án đúng nhất.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?