If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Xác suất thực nghiệm

Bạn có thể cần: Máy tính

Vấn đề

Biểu đồ chấm dưới đây cho thấy số vật nuôi mỗi khách hàng có trước khi bước vào cửa tiệm thú cưng Người Bạn trong hôm nay. Mỗi chấm tượng trưng cho một khách hàng.
Dựa vào số liệu dưới đây, tính xác suất khách hàng tiếp theo bước vào tiệm thú cưng Người Bạn có đúng 3 vật nuôi?
Chọn đáp án đúng nhất.
Chọn 1 đáp án:
Gặp khó khăn?
Gặp khó khăn?