If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Ôn tập về phép cộng và trừ các đa thức

Để cộng và trừ các đa thức, ta nhóm các đơn thức có cùng số mũ của biến lại với nhau. Trong bài giảng này, chúng ta ôn tập một số ví dụ và tự luyện tập các kỹ năng này.
Phép cộng và trừ đa thức được thực hiện bằng cách nhóm các đơn thức có cùng số mũ của biến. Hãy cùng xem qua một số ví dụ.

Ví dụ 1

Rút gọn.
(5h38h)+(2h3h22h)
Bỏ dấu ngoặc đơn và viết lại:
5h38h2h3h22h
Nhóm các đơn thức có cùng số mũ của biến:
(5h32h3)h2+(8h2h)
Sau khi rút gọn, ta có:
3h3h210h
Xem thêm ví dụ khác tại video này.

Ví dụ 2

Rút gọn.
(w3+8w23w)(4w2+5w7)
Bỏ dấu ngoặc đơn và viết lại (cẩn thận khi phân phối dấu âm):
w3+8w23w4w25w+7
Nhóm các đơn thức có cùng số mũ của biến:
w3+(8w24w2)+(3w5w)+7
Sau khi rút gọn, ta có:
w3+4w28w+7
Xem thêm ví dụ khác tại video này.

Ví dụ 3

Biểu diễn E+F thành đa thức chứa 3 đơn thức.
E=6c22c1F=4c2+7c+5
E+F=(6c22c1)+(4c2+7c+5)
Bỏ dấu ngoặc đơn, viết lại và tô màu các đơn thức có cùng số mũ của biến:
6c22c14c2+7c+5
Nhóm các đơn thức có cùng số mũ của biến:
(64)c2+(2+7)c+(1+5)
Sau khi rút gọn, ta có:
2c2+5c+4
Xem thêm ví dụ khác tại video này.

Luyện tập

Bài 1
Rút gọn.
(3y25y2)+(7y2+5y+2)

Luyện tập thêm ở các bài tập sau:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.