If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Số tự nhiên và số nguyên

Hiểu sự khác biệt giữa số tự nhiên và số nguyên. Ví dụ, -8 là số tự nhiên hay số nguyên?
Bước đầu mình sẽ tìm hiểu về tập hợp các số tự nhiên, rồi mình học về tập hợp các số nguyên, và mình tổng hợp lại bằng cách suy nghĩ về số tự nhiên và số nguyên cùng một lúc.

Số tự nhiên

Số tự nhiên là những số bắt đầu từ 0 đến vô tận.
{0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11..}
Ý chính của bài: Tập hợp các số tự nhiên không bao gồm các số nguyên âm, số thập phân hay phân số.
8 có phải là số tự nhiên không?
Chọn 1 đáp án:

9 749 có phải là số tự nhiên không?
Chọn 1 đáp án:

5 có phải là số tự nhiên không?
Chọn 1 đáp án:

9,5 có phải là số tự nhiên không?
Chọn 1 đáp án:

57 có phải là số tự nhiên không?
Chọn 1 đáp án:

Tốt lắm! Giờ mình tiếp tục học về số nguyên.

Số nguyên

Số nguyên giống như số tự nhiên, nhưng điểm khác biệt là tập hợp các số nguyên bao gồm cả các số nguyên âm:
{5,4,3,2,1,0,1,2,3,4,5..}
Ý chính của bài: Tương tự với số tự nhiên: tập hợp các số nguyên không bao gồm các số thập phân hay phân số.
Số 13 có phải là số nguyên?
Chọn 1 đáp án:

Số 7 có phải là số nguyên?
Chọn 1 đáp án:

Số 9 có phải là số nguyên?
Chọn 1 đáp án:

Số 8,6 có phải là số nguyên?
Chọn 1 đáp án:

Số 8,6 có phải là số nguyên?
Chọn 1 đáp án:

Số 947 có phải là số nguyên?
Chọn 1 đáp án:

Số 13 có phải là số nguyên?
Chọn 1 đáp án:

Tuyệt vời! Sau khi đã học về số nguyên và số tự nhiên, chúng ta có thể phân loại những số mình vừa học rồi.

Phân loại các số

Số 3 là loại số gì?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Số 5,1 là loại số gì?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Số 12 là loại số gì?
Chọn tất cả đáp án đúng:

Bài tập nâng cao

Chọn phát biểu đúng nhất miêu tả mối quan hệ giữa các số tự nhiên và các số nguyên.
Chọn 1 đáp án:

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.