If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Phép chia số tự nhiên với thương là số thập phân

Bạn An chia 63 cho 35. Được tạo bởi Sal Khan.

Thuyết minh video

khi chúng ta có phép chia 63 chia cho 35t là một phép chia số tự nhiên Cho số tự nhiên và đây bằng nhiều tổ chúng mình phải tìm được thương ở dạng số thập phân bây giờ chúng mình còn làm nhé đầu tiên chúng ta chia như bình thường là có 63/35 bằng 11 nhân với 35 bánh 35 63 - 35 lá đã đây không chịu được cho nên chúng ta cho vay một cửa hàng chục 13 - 5 = 85 - 3 bóng hay bình thường nếu làm như mọi lần ta xây dựng phép tính này tại đây bởi vì 28 không chia được cho 35 nữa ta sẽ coi một là thương giá 28 là số dư Tuy nhiên đối với bà này chúng mình sẽ tiếp tục chia để tìm được thương ở dạng số thập phân nhé như vậy Ở đấy chúng mình sẽ đánh một dấu phẩy vào bên phải của chữ số 1 và với số khi chúng ta sẽ viết thêm vào bên phải của nó một chữ số 0 như vậy phép tính và chúng mình cần thực hiện bây giờ lá 280/35 và giờ đây chúng mình tính như bình thường thôi 280 chia cho 35 chúng mình sẽ thử tán vào đây nhé 8x 15 bóng 40 gấp không nhớ Bốn Tám F13 bóng 24 24 + 4 = 28 như vậy 8 ở đây chứng minh thư là đúng rồi 280 - 280 là hết như vậy phép chia 63 chia cho 35 sẽ cho chúng ta kết quả là 1,8 kèm nhé Xuân lạnh khi phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên xuất hiện số dư ta có thể chia tiếp các tính đó và nhận được thương ở dạng số thập phân đến năng điều này Đầu tiên chúng ta sẽ đánh của dấu phẩy vào bên phải của thương sau đó cà viết thêm vào bên phải của số dư một chữ số 0 rồi tính hàng chia tiếp vào Ừ nếu còn vui nữa ta cứ tiếp tục viết thêm vào bên phải của số dư một số không mới rồi lại tiếp tục chia thao tác này chúng mình có thể thực hiện như vậy mãi mãi vậy là phép tính này chúng mình đã hoàn thành xong rồi nhé