If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Diện tích của hình thang

Diện tích hình thang được tìm bằng công thức, S=(a+b)/2 x h.   Học cách sử dụng công thức để tìm diện tích hình thang. Được tạo bởi Sal Khan.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trên màn hình chúng mình đang có một hình thang và nhiệm vụ của chúng mình ngày hôm nay đó chính là đi tìm diện tích của hình thang này ạ Bây giờ chúng mình còn thử làm nhé Giả sử chúng mình lấy chiều dài đấy là 6 nhân với chiều cao là ba chúng ta sẽ có phép tính giả sử chúng mình lấy chiều xoay đấy là 6 nhân với chiều cao là ba chúng mình sẽ tìm được diện tích của một hình chữ nhật như thế này ra chia hình chữ nhật này ra thành các thành tam giác nhỏ trống gà sẽ được 1 2 3 4 nằm và 6 hình tam giác chúng ta sẽ đặt tên cho các hình tam giác thành lần lượt từ 1 đến 6 nhé và dựa trên hình này chúng mình nhận thấy được rằng diện tích của hình thang sẽ bằng tổng diện tích của tam giác hay cộng với tam giác ba cộng với tam giác 4 và cộng với tam giác năm phải không nào chúng mình cùng đi ra nhé diện tích của hình thang C bằng tổng diện tích của tam giác hay cộng với tam giác 3D anh với tam giác 4 và cộng với tam giác 5 Từ trước đến ta sử chúng ta lấy chiều dài có đáy còn lại là hay rồi nhân với chiều cao là 3 Giả sử chúng mình lấy chiều dài của đáy còn lại là hay và nhân với chiều cao là ba khi chúng ta sẽ tìm được diện tích của một hình chữ nhật như thế này chia hình chữ nhật này ra thành các hình tam giác nhỏ hơn chúng mình sẽ được hai hình tam giác như thế này chúng mình sẽ đặt tên lần lượt cho hai tam giác này là 7 và 8 nhé Như vậy tổng diện tích của hai hình chữ nhật màu xanh lá cây và màu tím này sẽ bằng tổng diện tích của các hình tam giác ta có tổng diện tích của hình chữ nhật này sẽ bằng tam giác 1 cộng với tam giác hay cộng với tam giác ba cộng với tam giác 4 cộng với tam giác 5 khi cộng với tam giác sáu cộng với tam giác 7 và cộng với tam giác 8 dưới đây Chúng mình nhìn nhé tam giác 7 của chúng ta ở đây cũng chính là cảm giác bà trong khi đó tam giác 8 của chúng ta cũng chính là ta lớp 4 trực tiếp đến tam giác 1 của chúng mình cũng bằng đúng với tam giác hay và tam giác năm của chúng ta cũng chính bằng tam giác 6 như vậy chúng mình có thể rất lại tổng diện tích của hai hình chữ nhật dài bóng thì tam giác mặt bằng tam giác hay lên tam giác 1 cộng với tam giác hay chúng ta sẽ ko như là hai lần tam giác hay nhé tương tự thì tam giác năm bằng tam giác 6 Nên tam giác 5 + tam giác 6 chúng ta sẽ coi như là hai lần tam giác nằm nghỉ vi chất đến như đã nói ở trên tam giác 3 bằng với tam giác 7 nên Lá tam thất 3 cộng với tam giác bởi chúng mình sẽ coi như là hai lần tam giác ba nhé A và tương tự tuy tam giác 4 cũng chính là tam giác 8 nên tam giác 4 cộng 100 lớp 8 chúng ta sẽ coi như là hai lần tam giác 4 Từ đây chúng mình còn có thể giết phép tính này gọi lại nữa chúng ta sẽ viết được hai nhân với tổng của tam giác hay cộng với tam giác ba cộng với tam giác 4 và cộng với tam giác năm chúng mình để ý nhé diện tích của hình thang bằng tam giác 2 + tam giác ba cộng Tâm Giác 4 + tam giác năm trong khi đó tổng diện tích của hai hình chữ nhật tại bằng tam giác 2 + tam giác 3 + tam giác 4 + tam giác năm tất cả nhân với hai như vậy ta có thể thấy diện tích của hai hình chữ nhật bằng gấp đôi diện tích của hình thang 2n cách khác để tìm diện tích của hình thang chúng ta sẽ lấy tổng diện tích của hai hình chữ nhật chiều rồi nhé điều khi chúng ta sẽ lấy phép tính 6X 3 tất cả và diện tích của hình chữ nhật màu xanh lá cây cộng với 2 X3 chính là diện tích của hình chữ nhật màu tím số mình sẽ có phép tính 6X 13 cộng với 2 X3 cũng chính là tổng diện tích của hai hình chữ nhật lấy tổng diện tích của hai hình chữ nhật này chia cho 2 số mình sẽ tìm được diện tích của hình thang nhé phép tính này chúng ta còn có nhiều cách khác nữa để giết chúng ta có thể viết 6X 13 cộng với 2x 13/2 thành ba nhân với mở ngoặc 6 + 2 tất cả chia cho hai hoặc chúng mình có thể viết thành lá 6 + 2 tất cả chia cho 2 và nhân với 3 ở đây Viết phép tính như thế này chúng mình sẽ hiểu là đang lấy tổng diện tích của hai hình 362 viết như thế này chúng mình đang hiểu là lấy tổng chiều dài của hai cạnh đáy nhân với chiều cao rồi chia cho 2 và cuối cùng viết như thế này chúng mình hiểu là đang đi tìm trung bình cộng độ dài đáy rồi lấy nó nhân với chiều cao là ba với Cách viết thứ ba này chúng mình khám phá ra được một điều rất là thú vị đó chính là trung bình cộng độ dài của hai đáy bóng 6 cộng hai bằng 88 chia 2 bằng 4 ở đây nếu chúng mình vẽ một hình chữ nhật có chiều dài bằng 4 và chiều rộng bằng 3 chúng ta sẽ được một hình chữ nhật có diện tích bằng đúng 1/2 tổng diện tích của hình chữ nhật màu tím và hình chữ nhật màu xanh lá cây rất là thú vị phải không nào Tuy nhiên bây giờ chúng mình sẽ quay lại trọng tâm của bài nhé Để tìm diện tích của hình thang này ta tính dựa cho phép tính nào đây cũng được Tao có 6 x 3 = 18 18 cộng anh ở đây bằng 68 cộng 16 bằng 24 24/2 bóng 12 tiếp đến ở đây chúng ta có 6 + 2 bóng 88 X3 bóng 24 24/2 bằng 12 cuối cùng 6 + 12 = 882 bóng 44 X3 bóng 12 như vậy Suna như thế nào đi chăng nữa thì diện tích của hình thang của chúng ta cũng chính bằng 12 cái đèn nhé