If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang đứng sau một bộ lọc web, xin vui lòng chắc chắn rằng tên miền *. kastatic.org*. kasandbox.org là không bị chặn.

Nội dung chính

Ôn tập về hàng giá trị của số tự nhiên

Ôn tập về hàng giá trị của số tự nhiên và thử áp dụng vào một số bài toán liên quan.

Bảng hàng giá trị của chữ số

Số 7654321 có thể được đặt vào bảng hàng giá trị như sau:
Hàng triệuHàng trăm nghìnHàng chục nghìnHàng nghìnHàng trămHàng chụcHàng đơn vị
7654321

Hàng giá trị của số tự nhiên

Trong một số tự nhiên, theo thứ tự từ phải sang trái, ta có chữ số đầu tiên ở vị trí hàng đơn vị. Chữ số tiếp theo sẽ ở vị trí hàng chục. Lần lượt theo thứ tự đó, các chữ số còn lại được đặt vào các hàng giá trị cho đến khi không còn chữ số nào nữa.
Ví dụ: 459
Số start color #11accd, 4, end color #11accd, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, start color #e07d10, 9, end color #e07d10 được tạo thành từ start color #11accd, 4, end color #11accd trăm, start color #1fab54, 5, end color #1fab54 chục và start color #e07d10, 9, end color #e07d10 đơn vị.
Chúng ta cũng có thể viết lại số này như sau: start color #11accd, 4, end color #11accd, start color #1fab54, 5, end color #1fab54, start color #e07d10, 9, end color #e07d10, equals, start color #11accd, 400, end color #11accd, plus, start color #1fab54, 50, end color #1fab54, plus, start color #e07d10, 9, end color #e07d10.
Hoặc chúng ta có thể viết vào bảng như sau:
Hàng nghìnHàng trămHàng chụcHàng đơn vị
start color #11accd, 4, end color #11accdstart color #1fab54, 5, end color #1fab54start color #e07d10, 9, end color #e07d10
Lưu ý: Chữ số càng nằm gần về bên trái thì hàng giá trị của chữ số đó càng lớn. Ví dụ: 6 trăm lớn hơn 6 đơn vị vì hàng trăm nằm gần về bên trái hơn hàng đơn vị.
Bạn muốn tìm hiểu thêm về các hàng giá trị? Xem video này.

Luyện tập

Bài 1
  • Hiện tại
Hàng giá trị của chữ số start color #11accd, 8, end color #11accd trong 2, start color #11accd, 8, end color #11accd, 94 là gì?
Chọn 1 đáp án:

Bạn muốn thử thêm các bài toán như thế này? Xem các bài tập sau:
Giới thiệu về các hàng giá trị
Tạo số lớn nhất hoặc bé nhất
Khối lập phương

Tham gia cuộc thảo luận?

Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.