If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Chia số tự nhiên cho phân số

Sử dụng hình ảnh để chia một số tự nhiên cho một phân số.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

khi chúng ta sẽ cùng tính phép tính 4 chia cho 2/3 nhất chúng mình hãy tạm dừng video lạ và Xem xe mình có thể tự tính được không nhé một cách để chúng ta giải phép tính này đó chính là mình sẽ viết lại bún chia 2/3 bằng 4 nhân với 3/2 3/2 là phân số đảo ngược của 2/3 gạch bốn nhân với 3/2 vào 4x 3/2 sẽ bằng mấy nhỉ chứng minh có thể viết lại bốn thành 4/1 nhé á 34 sẽ bằng 4/1 A và mình có 4/1 nhân với 3/2 ạ Và bây giờ thì mình sẽ thực hiện nhân phân số mình lấy tử số nhưng cái tử số nghĩa là 4 x 3 = 12 và mẫu số nhân với mẫu số 1 nhân 2 bằng hai mình sẽ có 12 chia 2 = 6 12 C2 = 6 Và điều quan trọng ở đây là mình cần hiểu được bản chất của phép tính này Tại sao bốn chia 2/3 lại bằng 4 nhân 13/2 chỉ chúng ta sẽ cùng Biểu diễn phép tính này bằng hình ảnh nhá mình sẽ vẽ ra bốn hình chữ nhật bằng nhau ở đây là một hình chữ nhật ở đây là hai hình chữ nhật ở đây là ba hình chữ nhật A và Đây là vốn hình chữ nhật chúng ta có 4 hình chữ nhật bằng nhau và bây giờ thì mình sẽ chia bố hình chữ nhật này thành các nhóm bằng nhau mỗi nhóm có giá trị bằng 2/3 vậy nên Trước hết mình sẽ cần chia mỗi hình chữ nhật này thành 3 phần bằng nhau nhé Được rồi mình đã chia sau và bây giờ thì mình sẽ đánh dấu các nhóm 2/3 đây là nhóm 2/3 đầu tiên đây là nhóm 2/3 thứ hai ở đây là nhóm 2/3 thứ ba ở đây là nhóm 2/3 thứ tư ở đây là nhóm 2/3 số 5 mình sẽ đánh dấu bằng một màu khác ở đây là nhỏ 2/3 số 5A ấn vào đây là nhóm 2/3 số 6 vẽ thì chúng ta đã có bao nhiêu nhóm 2/3 mình đã có một này Đây là hai nhỉ 33 34 Đây là 5 A và cuối cùng là sóng Vậy là chúng ta đã chia được 4 hình chữ nhật này thành 6 phần bằng nhau mỗi phần có giá trị bằng 2/3 vì vậy nên mình sẽ có 4 chia cho 2/3 thì sẽ bằng 6 ừ ừ