If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Đọc biểu đồ cột 2

Đọc và phân tích các biểu đồ cột.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

- Một vài học sinh đi du lịch bằng tàu hỏa, máy bay, hoặc thuyền trong mùa hè. Đồ thị cột này cho thấy có bao nhiêu học sinh sử dụng mỗi phương tiện. Hãy nhìn vào đề bài nào. Nó cho ta biết có năm học sinh đi du lịch bằng tàu hỏa. Có 10 học sinh đi du lịch bằng máy bay. Hai học sinh đi du lịch bằng thuyền. Và đề bài hỏi số học sinh du lịch bằng máy bay nhiều hơn thuyền là bao nhiêu? Hãy nhìn xem, 10 học sinh đi du lịch bằng máy bay, hai học sinh đi du lịch bằng thuyền. Vậy 10 nhiều hơn 2 là bao nhiêu? Chúng ta sẽ tính bằng cách nói rằng, 10 trừ 2 bằng bao nhiêu? Vậy 10 trừ 2 sẽ bằng 8. Số học sinh đi du lịch bằng máy bay nhiều hơn đi thuyền là 8 học sinh. Và bạn thấy trên đồ thị cột này nếu bạn muốn đi từ 2 học sinh đi bằng thuyền đến 10 học sinh đi bằng máy bay, các bạn phải cộng một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Vậy số học sinh đi bằng máy bay nhiều hơn đi bằng thuyền 8 học sinh. Hãy tiếp tục nào. Sunny, Rover, và Buster chôn, Sunny, Rover, và Buster chôn xương ở sân sau, hoặc trong sân. Đồ thị cột này cho thấy mỗi chú chó chôn bao nhiêu cục xương. Sunny chôn 10 khúc xương. Rover ba khúc xương. Buster bảy khúc xương. Rover chôn ít hơn Sunny bao nhiêu khúc xương? Xem nào, Rover chôn ba khúc xương, Sunny chôn 10 khúc xương. Vậy 3 nhỏ hơn 10 bao nhiêu? Để đi từ 10 đến 3 bạn phải lấy đi 7. 10 trừ 7 bằng 3, hoặc 10 trừ 3 là 7. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy. Vậy Rover chôn ít hơn Sunny bảy cục xương. 10 trừ 3 là 7. Hiệu ở đây là 7. Bảy. Hãy làm thêm một bài nữa nào. Hãy làm thêm một bài nữa. Thời tiết trong tháng 11 có nắng, nhiều mây và mưa. Đồ thị cột này cho biết số ngày của mỗi loại thời tiết. Nào. Chúng ta có 18 ngày có nắng trong tháng 11. Chúng ta có 7 ngày nhiều mây trong tháng 11. Chúng ta có 5 ngày mưa trong tháng 11. Có bao nhiêu ngày mưa trong tháng 11? Ồ mình mới vừa nói. Hãy nhìn vào cột mưa, đồ thị cột này cho biết nó cao 5 đơn vị. Có 5 ngày mưa trong tháng 11. Và chúng ta làm đúng rồi