If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Nếu bạn đang sử dụng bộ lọc web, vui lòng kiểm tra lại xem bộ lọc có chặn hai tên miền *.kastatic.org*.kasandbox.org hay không.

Nội dung chính

Giải các bài toán cộng 3 chữ số bằng tính nhẩm

Bạn An chỉ các cách cộng nhẩm, ví dụ như tạo các nhóm 10 & 100.

Tham gia cuộc thảo luận?

Chưa có bài đăng nào.
Bạn có hiểu Tiếng Anh không? Bấm vào đây để thấy thêm các thảo luận trên trang Khan Academy Tiếng Anh.

Thuyết minh video

ở trong video này thì mình sẽ học một vài cách tính nhẩm và mình sẽ lấy ví dụ về các phép cộng với các số có 3 chữ số ví dụ như ở đây mình có phép cộng 355 + 480 cách mạng có thể viết xuống và tính theo cách thông thường như trong video này của mình sẽ hướng dẫn các bạn một số cách tính nhẩm nhất ví dụ như với sắc cộng này thì chúng ta có thể cố gắng cộng hoặc trừ các con số này để khiến cho nó trở nên đơn giản hơn cho ví dụ như với 480 ở đây thì mình sẽ tìm các thể biến 480 thành 500 nó cũng cần phải làm sao của không hiểu Có thể cộng 20 đ vào 180 nhưng 20 này ở đâu ra mình sẽ phải lấy 20 tử 355 vẫn như mình sẽ lấy 20 tuổi 355 và cộng nó bảo 480 Thế thì mình sẽ làm như thế nào mình sẽ biết bạn nhé Mình lấy 20 từ 355 vậy nên nó sẽ còn 335 sao mình cộng 20 và 480 sẽ thành 500 quản lý do mình lấy 20 từ 355 là bởi vì mình cộng 20 và 480 thì sẽ được 500 Và nó có vị dễ dàng tính nhẩm ở xong đâu 355 - 20 = 335 và bây giờ phép tính này thì sẽ để tính hơn rồi đúng không 335 cộng 500 thì giá chỉ cần lấy 300 cộng với 500 bằng 800 Và mình còn 35 nữa vậy là tổng cộng có 835 tí nữa là 835 II vi phạm sẽ lại một lần nữa nhé Mình Đã lấy 20 từ 355 và được cộng nó vào 480 mình sẽ giữ lại của thế giới này 355 thì sẽ tách ra bằng 335 à cậu với 20 Đó là lý do 120 là bởi vì mình cộng với 480 thì sẽ được 500a thế Sao bây giờ mình cộng tiếp về 180 này ạ Và bây giờ mình có thể thay đổi thứ tự của phép cộng này mình sẽ lấy 20 cộng với 180 trước nên mình sẽ có bằng 335 cộng với 20 cộng 480p vì sao mình sẽ đặt 20 cộng 480 ở trong lòng à thì mình sẽ đặt nó ở sông gặp ở ạ Và bây giờ thì chúng ta Còn Lại Gì à chúng ta còn lại 335 ở ngoài và 20 cộng 480 sẽ vào 500đ thì mình lấy 20 Bởi vì khi cộng với 460 mình sẽ được 500 một số tròn trang và bây giờ thì nó có thể tính một cách dễ dàng 335 cộng 500 bảng 835 Vậy là mình đã biết tất cả các quốc gia để các bạn có thể nhìn thấy mình đã tính rằng các tính năng như thế nào mình lấy 20 từ 300 năm và cậu và 480 để thành ngắm trăng chúng ta sẽ làm thêm một vài ví dụ lớn nhất các bạn nhớ này quy tắc là chúng ta sẽ cố gắng biến các số này thành các số đơn giản hơn để cập Ví dụ mình có 18 + 704 có một vài cách để sự đa dạng của các cộng là đầu tiên thì mình sẽ cố gắng biến 704 thành 700 nghĩa là chúng ta có thể viết lại giá bán 18 cộng với khi cộng với 4 Ừ rồi cộng với 700 ạ Và bây giờ của chúng ta sẽ là xấu hoặc quả nhá phá thai cộng bốn với 7 sao trước thì mình sẽ + 18,4 Trước đây mình sẽ khó là 18 cộng 4 và sau đó thì cộng với 700 sẽ đặt 18 cộng bốn ở trong vòng mình sẽ + 18,4 trước 18 cộng 4 sẽ bằng 22 và sau đó thì phải cộng với 700k thế Sao bây giờ thì cả rất là dễ thì tính sử dụng không nhỉ hay hay Có 17 trang thì sẽ bào 722 Nếu có thể tính ở trong đầu và kết quả là 722 ạ Bây giờ thì mình biết các bạn đang nghĩ gì đây có phải là một cách để chúng ta có thể chính động nó không gặp mình không thể biết hết tất cả chỗ này ở trong đầu mình được Vậy nên khi mình tính nhẩm thì mình sẽ làm như thế này mình sẽ nghĩ như thế này mình lấy vốn từ 754 cần có thể nhắm mắt lại và tưởng tượng mình lấy 4 từ 7/4 sau đó thì cộng bốn đó và 18 U18 cộng 4 sẽ là 22 và 22 cộng với 700 704 - 4 rồi thì phải bệnh trăm thôi 22 có 17 xanh sẽ bằng 722 và cũng có một cách khác mà các bạn có thể tạo của các cộng này thì mình sẽ biết sau đây này nhá thay vì lấy đi bốn thì mình sẽ cộng thêm để 704 thế này 710 cách này có về không tối ưu lắm nhưng các bạn vẫn có thể thử mình cộng sản với 7 trong tư để được 710 và cứ thế nên mình sẽ thả - 6 -8 mình sẽ rất hạnh nhá 12 + 6 chỉ ra bằng 18 và sau đó thì cộng với 704 và bây giờ mình sẽ gặp lại số mà thì sẽ lấy 12 cộng với 6 + 704 ở trong vào mình sẽ cộng 6 với 704 chỉ cần có 12 cộng với 710i ạ Và bây giờ mình lại có thể cậu nhỏ 12 cái 710 sẽ là 722a Ừ Cái Nhìn có vẻ không hay bằng cách không lẽ ở các góc ngoài cùng lại biến 704 thành 700 bằng cách lấy vốn từ 704 và sau đó thì cộng 88A anh cho biết làm thêm một ví dụ rõ nhất ở đây thì mình có phép tính 275 + 595 và mình đang nghĩ là mình sẽ biến 595 thành 600 anh gạo nếp mình sẽ có bao để biến 500 triệu năm thành 600.000 sẽ càng cộng thêm 5 mình sẽ còn cộng thêm 5 nhá vậy nên có đây mình sẽ có 600 này dù gia đình đã không thể năm rồi phải lên 275 cùng sẽ phải trừ đến năm 275 - đến năm sẽ chỉ còn 270 thôi 270 cộng 600 thì tính hơn rồi tính sẽ tính nhẩm 200 có mười sáu trăm sẽ là 800 Và mình còn 70 nữa Vậy nên mình sẽ có tổng cộng là 870 870 một cách khác mà các bạn có thể làm bài tập này đó chính là mình sẽ Yến 275 Thành 300a ý kiến 275 thành 300 ở đây mình sẽ biết là 300 Ê mày đã cộng thêm 25 rồi đây ở cấp thứ 25 vào đây ta Vì thế nên mình phải - 25 từ 500 số 5 mình sẽ lấy 595 - 25 phần 5 trang 95 - 25 thì sẽ bằng 570 bằng 570 và bây giờ thì xét tính cũng đơn giản rất nhiều rồi 300 + 570 thì cũng sẽ bằng 870 sợi nên có rất nhiều cách để các bạn có thể thấy nhận được các chất Cộng này nhưng ghi vọng thông qua video này thì các bạn lại nếu được một cách tính nhẩm đó chính là mình sẽ cố gắng viết các số này trở thành các số đơn giản hơn